Obsah stránky

Na této stránce Vás budeme pravidelně informovat o připravovaných projektech a činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce.

(červeně jsou zvýrazněny poslední aktualizace – jednou za měsíc)

Hlavní projekty

Chodníky

Projekt, který obec připravuje, bude myslet i na možná parkoviště, parkovací zálivy u domů a ze zákona i na přechody. Obec pak využije možnosti čerpání dotace. Jedná se o opravu stávajících/tam kde chybí vybudování nového chodníku podél komunikace III. třídy (k nahlédnutí na obecním úřadě)

Je hotová projektová dokumentace. Jsme ve fázi, kdy potřebujeme získat souhlasy se stavbou jednotlivých vlastníků pozemků, bez nich nebude možné získat stavební povolení a následně žádat o dotaci. 

Cesta k rybníku v Pístovicích 

Po letošních deštích byla cesta v havarijním stavu, proto došlo k částečné opravě. Oprava povrchu bude provedena po ukončení stavby Pístovického mlýna.

Osvětlení

Projekt je zaměřen na úsporu, kvalitu i šetrnost. Nové osvětlení bylo instalováno, výměnu provedla firma Elnermont v částce 2 017 574,57. Obci byla přiznána dotace ve výši ve výši 982 919 Kč.

Mateřská škola

 

Fasáda – celkové náklady na opravu fasády 5 799 900,-  opravu provedla firma Wagner

Střecha přístavby – obec získala dotaci ve výši 180 000,- ze zvláštního dotačního titulu kanceláře hejtmana JmK. Opravu provedla firma Formánek Jiří - SDR F+F, v ceně 1.073.530 Kč

MŠ záskala dotaci na realizaci zahrady (přibudou herní prvky, stromy, tabule) s tím souvisí oprava plotu a brány.

Odpadové hospodářství

Došlo k navýšení poplatků po mnoha letech za svoz TDO. Budeme dále řešit se svozovou firmou možnosti, jak docílit efektivního nakládání z odpady - recyklace, svoz od domu.

Strategický rozvojový dokument

Byl aktualizován. Je k dispozici na stránkách obce. zde

Autobusové čekárny

Proběhlo výběrové řízení na opravu čekárny v Račicích - začít by se mělo v březnu. Po dokončení proběhne VŘ na čekárnu v Pístovicích. Račice - točna bude řešena v další fázi.

Na novou podobu se můžete podívat na následujícím odkazu:

Vizualizace čekárny

Sladovna havarijní stav

Začaly se podnikat kroky k řešení tohoto stavu. O novém vzhledu či využití tohoto místa se teprve bude jednat.

Obec zadala ke zpracování projekt na demolici a minimální revitalizaci místa, tak aby jsme mohli ihned reagovat, pokud bude vypsán dotační titul.

Pěší cesta - Cyklostezka

Budeme obnovovat dřívější pěší cestu mezi Račicemi a Pístovicemi jako pěší/cyklostezku. Jsme ve fázi, kdy máme hotově zaměření a budeme hledat vhodný dotační titul.

Zároveň se začnou připravovat podklady pro znovuobnovení polní cesty mezi Drnovicemi (od kopce Hanáku) a Pístovicemi.

Dětská hřiště

V plánu je další rozšíření pro volnočasové aktivity. Hledáme vhodný dotační titul pro vybudování dalších volnočasových aktivit v  Račicích. 

Oprava obecní hospody v Pístovicích

Zastupitelstvo obce se shodlo zařadit mezi priority v nejbližších letech opravení a rozšíření obecní hospody v Pístovicích - byla zadána pasportizace budovy - bude se řešit poté studie. (únor 2022)

 

Různé

 • řešíme opravu pomníčku v Pístovicích a vzhled (zeleň) - duben/květen 2022
 • Rekonstrukce rozhlasu - obec se tímto tématem zabývá, vzhledem k řadě akcí na rok 2020, bude rekonstrukce rozhlasu (které není natolik akutní) realizována v dalších letech, dle finančních možností
 • v klubovně v Pístovicích pořízeny skříně a police pro místní organizace (SDH, hody) - únor 2022
 • řešíme zvýšení bezpečnosti v obci - byla umístěna nová zrcadla, zpomalovací práhy u rybníka v Pístovicích, zákaz vjezdu na pláž u rybníka, 
 • V rámci propagace obce byly vyrobeny magnetky obou obcí – budou v prodeji na OÚ, v místních obchodech a restauracích. Obec nechala zpracovat obrazovou publikaci Vyškovsko (část je věnována naší obci), k zakoupení je na OÚ za 400 Kč

Covid-19 (více informací na webu v sekci Koronavirus)

Obec podnikla řadu opatření:

 • vytvoření krizového štábu obce
 • zajištění ochranných pomůcek, desinfekce pro zaměstnance obce, hasiče, sociální pracovnici obce
 • průběžně monitorována situace seniorů, o které se stará pracovnice obce, i dalších kteří by mohli potřebovat nutnou pomoc
 • nákup desinfekce na ruce Anti-COVID (firma Čepro) pro občany (každá domácnost 1-2 lahvičky á 200 ml)
 • ve spolupráci s místními hasiči zajištění a distribuce roušek
 • desinfekce veřejných ploch zaměstnanci OÚ a SDH Račice (autobusové čekárny, vchody do obchodu, místa umístění kontejnerů, lavičky…)

Mgr. Renata Máslová

.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.