Obsah stránky

Na této stránce Vás budeme pravidelně informovat o připravovaných projektech a činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce.

(červeně jsou zvýrazněny poslední aktualizace – jednou za měsíc)

Hlavní projekty

Chodníky

Projekt, který obec připravuje, bude myslet i na možná parkoviště, parkovací zálivy u domů a ze zákona i na přechody. Obec pak využije možnosti čerpání dotace. Jedná se o opravu stávajících/tam kde chybí vybudování nového chodníku podél komunikace III. třídy (k nahlédnutí na obecním úřadě)

Je hotová projektová dokumentace. Jsme ve fázi, kdy potřebujeme získat souhlasy se stavbou jednotlivých vlastníků pozemků, bez nich nebude možné získat stavební povolení a následně žádat o dotaci. 

Cesta ke hřbitovu v Pístovicích 

Došlo k opravě komunikace v částce 393 825,- 

Cesta k rybníku v Pístovicích 

Po letošních deštích byla cesta v havarijním stavu, proto došlo k částečné opravě. Oprava povrchu bude provedena po ukončení stavby Pístovického mlýna.

Osvětlení

Projekt je zaměřen na úsporu, kvalitu i šetrnost. Nové osvětlení bylo instalováno, výměnu provedla firma Elnermont v částce 2 017 574,57. Obci byla přiznána dotace ve výši ve výši 982 919 Kč.

OD SEPNUTÍ OSVĚTLENÍ DO 22.00 SVÍTÍ NA 100% VÝKON

OD 22.00 DO 24.00 SVÍTÍ NA 80% VÝKON

OD 24.00 OD 04.00 SVÍTÍ NA 60% VÝKON

OD 04.00 DO 05.00 SVÍTÍ NA 80% VÝKON

OD 05.00 DO ODEPNUTÍ OSVĚTLENÍ SVÍTÍ NA 100% VÝKON

Tyto časy a úspory jsou v souladu s požadavky poskytnutí dotace a jsou pevně nastaveny z výroby výrobcem

Mateřská škola

MŠ je schopna rozšířit svoji kapacitu o další třídu. V minulých letech obec zaznamenala větší porodnost a přibývá zástavba, a o tuto problematiku se zajímá a již zahájila kroky společně s ředitelkou MŠ. Navýšení by bylo o 7 míst.

Fasáda – celkové náklady na opravu fasády 5 799 900,-  opravu provedla firma Wagner

Střecha přístavby – obec získala dotaci ve výši 180 000,- ze zvláštního dotačního titulu kanceláře hejtmana JmK. Opravu provedla firma Formánek Jiří - SDR F+F, v ceně 1.073.530 Kč

MŠ záskala dotaci na realizaci zahrady (přibudou herní prvky, stromy, tabule) s tím souvisí oprava plotu a brány.

Odpadové hospodářství

S Novelou zákona o odpadech bude obec letos řešit změnu v systému odpadového hospodaření. Je v plánu několik pracovních schůzek zastupitelů. 

Strategický rozvojový dokument

Byl aktualizován. Je k dispozici na stránkách obce. zde

Autobusové čekárny

Obec zadala nacenění zastávek firmám. V letošním roce by mělo dojít k jejich rekonstrukci. Budou přidány menší autobusuvé čekárny Na doubku v Pístovicích, u JZD v Račicích

Sladovna havarijní stav

Začaly se podnikat kroky k řešení tohoto stavu. O novém vzhledu či využití tohoto místa se teprve bude jednat.

Obec zadala ke zpracování projekt na demolici a minimální revitalizaci místa, tak aby jsme mohli ihned reagovat, pokud bude vypsán dotační titul.

Pěší cesta - Cyklostezka

Budeme obnovovat dřívější pěší cestu mezi Račicemi a Pístovicemi jako pěší/cyklostezku. Jsme ve fázi, kdy máme hotově zaměření a budeme hledat vhodný dotační titul.

Zároveň se začnou připravovat podklady pro znovuobnovení polní cesty mezi Drnovicemi (od kopce Hanáku) a Pístovicemi.

Dětská hřiště

V plánu je další rozšíření pro volnočasové aktivity. V roce 2021 je v plánu vybudování workoutového hřiště. V Račicích na hřišti bude umístěno nové pískoviště. 

Oprava obecní hospody v Pístovicích

Zastupitelstvo obce se shodlo zařadit mezi priority v nejbližších letech opravení a rozšíření obecní hospody v Pístovicích.

 

Různé

 • je zadána oprava mostu v Račicích
 • řešíme opravu pomníčku v Pístovicích a vzhled (zeleň)
 • Rekonstrukce rozhlasu - obec se tímto tématem zabývá, vzhledem k řadě akcí na rok 2020, bude rekonstrukce rozhlasu (které není natolik akutní) realizována v dalších letech, dle finančních možností
 • v klubovně v Pístovicích budou pořízeny skříně a police pro místní organizace (SDH, hody)
 • řešíme zvýšení bezpečnosti v obci - byla umístěna nová zrcadla, zpomalovací práhy u rybníka v Pístovicích, zákaz vjezdu na pláž u rybníka, 
 • V rámci propagace obce byly vyrobeny magnetky obou obcí – budou v prodeji na OÚ, v místních obchodech a restauracích. Obec nechala zpracovat obrazovou publikaci Vyškovsko (část je věnována naší obci), k zakoupení je na OÚ za 400 Kč

Covid-19 (více informací na webu v sekci Koronavirus)

Obec podnikla řadu opatření:

 • vytvoření krizového štábu obce
 • zajištění ochranných pomůcek, desinfekce pro zaměstnance obce, hasiče, sociální pracovnici obce
 • průběžně monitorována situace seniorů, o které se stará pracovnice obce, i dalších kteří by mohli potřebovat nutnou pomoc
 • nákup desinfekce na ruce Anti-COVID (firma Čepro) pro občany (každá domácnost 1-2 lahvičky á 200 ml)
 • ve spolupráci s místními hasiči zajištění a distribuce roušek
 • desinfekce veřejných ploch zaměstnanci OÚ a SDH Račice (autobusové čekárny, vchody do obchodu, místa umístění kontejnerů, lavičky…)

Aktualizováno dne: 10. 6. 2021

Mgr. Renata Máslová

.

Zápisy ze zastupitelstva
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.