Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 ... 6 7 8 9 [ > ]

Hlášení ze dne 25.05.2018

Při sečení obecních trávních ploch pracovníky obce, na nichž parkují motorová vozidla, Dochází při údržbě zeleně k jejich poškozování, poškozené skleněné výplně, laku vozidel a pod. Pokud zůstane Vaše vozidlo zaparkované na trávě v době údržby zeleně v pracovní dny, od 8,00 do 13,00 hodin, nebude z výše uvedených důvodů tato část plochy pokosena. Majitelé těchto vozidel si prostory kolem svého vozidla budou udržovat sami! Platí ve všech částech obce!

Hlášení ze dne 20.04.2016

Starosta obce apeluje na spoluobčany, aby zvážili střelbu na kočky, psy na veřejných prostranstvích. V afektu střelby mohou zasáhnout dětí hrající si opodál!!!!!!!!!!

Hlášení ze dne 28.01.2016

Sdělujeme občanům, že v případě zpozorování poruchy na vodovodním řadu, vytékání, vyvěrání vody, mohou občané tuto poruchu bezprostředně nahlásit na „PORUCHY“, bezplatná linka 800 137 239. Včasným nahlášením dojde i k rychlému odstranění poruchy!!!

Hlášení ze dne 20.01.2016

Upozorňujeme na venčení psů v Račicích „Za humny“, volný pohyb psů, zvláště nezvladatelných svými majiteli je třeba omezit až mimo novou zástavbu a to tak, aby neohrožovali a neobtěžovali občany procházející po této účelové komunikaci. Volné pobíhání psů v obci je zakázáno veřejnou vyhláškou!

Hlášení ze dne 16.09.2015

Sdělujeme občanům části obce Pístovice „u pomníčku“, že platí trvalý zákaz vyvážení odpadů ze zahrad, spadaných jablek, slámy, sena apod. do lesa za „Wajtrovo u bývalého lomu Střelec“! Pozemek je majetkem LČR. Pokud občané nedodrží platný zákaz skládky, budou fotografie dokládající porušování zákazu předány LČR. Obec má zajištěnu možnost odkládat veškerý odpad do nádob, kontejneru na to určených. Toto protiprávní počínání je klasifikováno jako zakládání černé skládky!

Stránky [ < ] 1 ... 6 7 8 9 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.