Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 ... 12 13 14 15 16 [ > ]

Hlášení ze dne 05.11.2019

Upozornění pro majitele psů! Podle novely zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 na každého neočipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy hlavně v případě poranění člověka jejich psem. Výjimku mají pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Není se ale čeho obávat. Úkon je to jednorázový, cca 500,- Kč, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek. V zákoně sice není uvedena povinnost čip poté zaregistrovat v registru, je to však velmi doporučené hlavně z hlediska dohledatelnosti daného čipu. Výhody zaregistrovaného čipu: dohledatelnost majitele u zaběhnutého psa, možnost vycestování se psem do zahraničí (nutnost vystavit psovi i cestovní pas), průkaz vlastnictví psa při odcizení či soudních sporech, identifikace psa (pojištění), snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, kontrola psů při prodeji. Za očipování psa odpovídá jeho majitel!!! Jeho očipování žádejte u svého veterinárního lékaře!

Hlášení ze dne 02.08.2019

Rada obce projednala oprávněné stížnosti na parkování vozidel v obci. S okamžitou platností platí zákaz parkování vozidel na travnatých plochách v obci. V Račicích se zákaz netýká, je možno parkovat na ploše za čekárnou autobusové točny na Výhonku, na ploše před domem pana Štěpána a to tak aby nebylo bráněno vjezdu do garáže dále na odstavné ploše naproti transformátoru na dolním konci a to s ohledem na vývoz kontejnerů sběrovou firmou. Dále za přerušovanou čarou při okraji krajské komunikace na Městečku. Parkování vozidel v Pístovicích bude upřesněno a sděleno později.

Hlášení ze dne 12.09.2018

V loňském roce došlo k poškození silážních vaků a v letošním roce v současné době byly opět spatřeny děti, které skáčou po vacích jako ve skákacím hradu. Upozorňujeme rodiče dětí, že prostor uložení silážních vaků je monitorován kamerou a v případě, že se budou děti i nadále pohybovat v objektu ZS Drnovice a způsobí škodu, bude náhrada škody požadována po jejich zákonných zástupcích. V případě vyšší způsobené škody bude náhrada škody řešena přes PČR. (pokud dojde k degradaci siláže v celém vaku jeho protržením, míří škoda ke 400 tis. Kč)

Hlášení ze dne 03.07.2018

Oznamujeme, že od 1. 7. 2018 se ruší poplatek 40,- Kč/1 hodinu pro děti do 15. roků, sportujících na víceúčelovém hřišti v Pístovicích. Bezplatné užívání hřiště platí pouze a jen pro děti!

Hlášení ze dne 26.06.2018

Společnost LMV Comfort spol. s.r.o., vlastník objektu Pístovický mlýn, informuje občany a veřejnost, o zákazu vstupu do objektu pístovického mlýna a přilehlých pozemků! Přes pozemky soukromého vlastníka, nevede pěší ani cyklistická stezka! !!!Cesta po hrázi, je i nadále po konzultaci s majitelem(kou), bez omezení průchozí!!!!

Stránky [ < ] 1 ... 12 13 14 15 16 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.