Obec Račice-Pístovice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
OPRAVENÁ KAPLIČKA V RAČICÍCH

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< prosinec 2018 >>
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Obsah stránky

Doručování zásilek osobám s tr. pobytem na ohlašovně

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem

na ohlašovně OÚ Račice-Pístovice, Račice čp. 72

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Račice-Pístovice, Račice čp. 72, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s.p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi právními důsledky.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemnosti zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Račice-Pístovice, Račice čp. 72, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Račice-Pístovice, Račice čp. 72, 683 05, ohlašovna OÚ,

o uložení zásilky.

  1.Zásilka je pro adresáta uložena na České poště - Partner, s. p. Račice čp. 74 (obchod u autobusové zastávky), kontaktní telefon (+420) 517 353 089.       Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech 

  • pondělí               8:00 – 15:30
  • úterý                   8:00 - 15:30
  • středa                 8:00 - 17.00
  • čtvrtek                8:00 - 15:30
  • pátek                  8:00 - 15:30  

Přestávka: (Po, Út, Čt, Pá)12:00 – 13:00    (St)12:00 – 14:00

  1. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  2. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

 

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Račice-Pístovice, Račice čp. 72,

má možnost:

      správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,

      zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

      zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba)

      zřídit si u České pošty, s.p. P.O.BOX (placená služba),

      požádat o změnu ukládací pošty – v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

 

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Račice-Pístovice, Račice čp. 72, 683 05

o uložení doporučených zásilek

Příjmení a jméno         rok                 datum         poslední den        Pošta

adresáta                  narození            uložení       k vyzvednutí        Račice 74

____________________________________________________________________

Novotný Roman                                   13.12.2018      27.12.2018    Račice 74              

Sajbl Petr   2x                                      10.12.2018      20.12.2018    Račice 74

Hnátek Robert                                     10.12.2018      20.12.2018    Račice 74

Kasáková Martina                                29.11.2018     10.12.2018    Račice 74     

Večerková Dana                                  23.11.2018       3.12.2018    Račice 74

Hnátek Robert                                     21.11.2018      neukládat         

Hůlka Jiří                                            16.11.2018      26.11.2018  Račice74

Habrdová Milena                               15.11.2018      26.11.2018  Račice 74

Habrda Zdeněk                                 15.11.2018      26.11.2018  Račice 74

Kovaříková Ludmila                          14.11.2018      26.11.2018  Račice 74

Novotný Roman                                12.11.2018       22.11.2018 Račice 74

Sajbl Patr                                          8.11.2018         19.11.2018 Račice 74  

Novotný Roman                                9.11.2018        19.11.2018 Račice 74

Slavíková Wieslawa                          5.11.2018       15.11.2018  Račice 74

Kasáková Martina                            3.10.2018       15.10.2018   Račice 74

Vejmola Filip                                    26.9.2018        8.10.2018    Račice 74

Zouhar Petr                                     24.9.2018        4.10.2018     Račice 74 

Hůlka Jiří                                         19.9.2018        1.10.2018     Račice 74

Lipinová Kateřina                            11.9.2018        21.9.2018     Račice 74

Spáčil Dušan                                   4.9.2018         19.9.2018      Račice 74

Spáčil Dušan                                   29.08.2018     10.9.2018      Račice 74

Vémolová Michaela                         24.8.2018       27.8.2018      Račice 74

Sajbl Petr                                         23.8.2018       3.9.2018        Račice 74

Valníčková Andrea                           23.8.2018       3.9.2018        Račice 74

Valníčková Andrea                           22.8.2018       3.9.2018        Račice 74

Vémolová Michaela                          21.8.2018       5.9.2018        Račice 74

Valníčková Andrea                           21.8.2018      31.8.2018       Račice 74

Vémolová Michaela                         17.8.2018       27.8.2018       Račice 74

Novotný Roman                              13.8.2018        23.8.2018       Račice 74

Hůlka Jiří                                          8.8.2018         20.8.2018       Račice 74

Kasáková Martina                            3.8.2018         13.8.2018       Račice 74

Kozelek Petr                            2x   23.7.2018          2.8.2018        Račice 74

Hůlka Jiří                                        23.7.2018           2.8.2018       Račice 74      

Vémola František                           19.7.2018         30.7.2018       Račice 74

Kasáková Martina                          19.7.2018         30.7.2018        Račice 74

Vémolová Michaela                       18.7.2018          30.7.2018        Račice 74

Sajbl Petr                                        9.7.2018          24.7.2018        Račice 74

Kozelek Petr                                  20.6.2018          2.7.2018         Račice 74

Hnátek Robert                               5.6.2018           20.6.2018        Račice 74

Novotný Roman                            5.6.2018           15.6.2018         Račice 74

Zouhar Petr                                  31.5.2018         11.6.2018          Račice 74 

Hůlka Jiří                                      29.5.2018          8.6.2018           Račice 74

Spáčil Dušan                                24.5.2018          8.6.2018           Račice 74

Novotný Roman                           24.5.2018          4.6.2018           Račice 74

Novotný Roman                           22.5.2018         1.6.2018            Račice 74

Trnka Jaromír                              18.5.2018        28.5.2018           Račice 74

Horáková Radka                         10.5.2018         21.5.2018           Račice 74

 

Datum a čas: 17.04.2018 13:16
Napsal: Račice - Pístovice
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
POPLATKY v obci RAČICE-PÍTOVICE v roce 2019. A) Platba poplatku za komunální odpad v roce 2019. Poplatek stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Račice-Pístovice. Správce poplatku: Obec Račice-Pístovice, Račice 72. Výše poplatku: 550,- Kč - na osobu a rok s trvalým pobytem v Račicích-Pístovicích nebo - na osobu a rok, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. /V místní části tzv. „Chaloupky“ – 450,-Kč/. Termín splatnosti poplatku: j e d n o r á z o v ě do 31. 03. 2019 Způsob platby poplatku: • hotově v úřední den v kanceláři obce od 07.01.2019, • nebo převodem z účtu od 01.01.2019 Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2820731/0100, variabilní symbol Račice 100 a číslo popisné, Pístovice 200 a číslo popisné a chaty 300 a číslo evidenční a do poznámky uvést příjmení a jméno poplatníka. Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu (tzv. plátce poplatku). Po připsání platby poplatku na náš učet bude známka k vyzvednutí v kanceláři. V případě hotovostní platby bude vydána po zaplacení poplatku v kanceláři. B) Platba poplatku ze psů v obci RAČICE-PÍSTOVICE v roce 2019. Výše poplatku: 100,- Kč za 1.psa a rok. Termín splatnosti poplatku: j e d n o r á z o v ě do 31. 03. 2019. Způsob platby poplatku: • hotově v úřední den v kanceláři obce od 07.01.2019, • nebo převodem z účtu od 01.01.2019. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2820731/0100, variabilní symbol Račice 100 a číslo popisné, Pístovice 200 a číslo popisné, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu a do poznámky uvést příjmení a jméno držitele psa.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 10.12

Obvodní lékařka Mudr. Kozilková oznamuje svým pacientům, že příští pátek, 14. 12. 2018 nebude ordinovat. Zastupovat ji bude Mudr. Ostrá na poliklinice ve Vyškově. Dále oznamuje, že od po...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky