Obec Račice-Pístovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Antonín Pavel Braida

Podle rodinných análů první z majitelů račického panství Julián, svobodný pán Braida z Ronsecco et Cornigliano, měl čtyři děti. Tři syny a dceru Angeliku, která se provdala za jednoho z hrabat Magnis. Po otcově smrti se ujal panství nejstarší z bratrů Karel Antonín. Jeho jediný syn však záhy zemřel a Antonín, který chtěl zachovat panství rodině, přijal za vlastního syna svého vídeňského bratrance Antonína Pavla Braidu, kterému byly v době adopce tři roky. Poskytl mu velmi dobré vzdělání, avšak v sedmnácti letech chlapec z neznámých příčin z Račic uprchl. Dal se k vojákům a devět roků o sobě nepodal žádných zpráv. Jako desátník přišel jednou verbovat do Olomouce nováčky pro svůj pluk. Zde ho objevil bratr račického pána, světící olomoucký biskup František Julián Braida, který se za nezdárného synovce přimluvil a dopomohl mu k získání důstojnické hodnosti. Jako poručík byl poté mladý Braida poslán do Uher. Avšak ani zde se nezapřela jeho romanticky dobrodužná povaha. V jednom souboji zabil svého nadřízeného, a proto musel z vojenské služby odejít. Vrátil se do Olomouce. Starý biskup však již byl mrtev a jeho adoptivní otec se po této události od hocha úplně odvrátil. Antonín Pavel se tak znovu ocitl v bídě a chudobě.

Do dalšího vývoje událostí však náhle zasáhla smrt račického pána. Na jedné ze svých inspekčních cest do Slezska, kde měl další dvě panství, totiž roku 1773 těžce onemocněl a brzy nato zemřel. Račice však odkázal i přes výhrady, které Antonínu Pavlovi měl, svému nezdárnému adoptovnímu synovi. Mezitím se však majetku ujali Antonínovi nejbližší příbuzní hrabat Magnis, kteří připravili lstí nic netušícího mladíka o jeho dědictví. Když mladý Braida zjistil, jak byl oklamán, pustil se s hrabaty do vleklého sporu, který trval šest let. Nakonec při vyhrál. Račice získal zpět a velkostatek poté úspěšně spravoval téměř 53 let.

Antonín Pavel hrabě Braida byl dvakráte ženat. Jeho první manželkou byla Anna z Gritznerů, se kterou měl 6 dětí, z nich dvě záhy zemřely. Samotná Anna také dlouho nežila. Zemřela krátce po překotném seskoku z vozu následkem zlomeniny na noze. Po její smrti se hrabě Braida oženil roku 1749 s Kateřinou z Ostešova, která mu porodila dalších 7 dětí, z nichž však pouze tři dcery se dožily poměrně vysokého věku.

Antonín Pavel hrabě z Braidů skonal po šestinedělní těžké nemoci v noci 20.ledna 1794 po zaopatření svátostí umírajících v Drnovicích. Svým dědicům zanechal rozsáhlý majetek, kterého se ujal jeho nejstarší syn z prvního manželství Karel Antonín. V době smrti byl Antonín Pavel 90 roků stár. V jeho osobě odešel račickým poddaným pán velmi zbožný, dobročinný k chudým a cítící s trpícími.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Postup při registraci na očkování vakcinou proti covidu.Zájemce o očkování z řad zdravotníků nebo seniorů se nejprve registruje na webu crs.uzis.cz nebo na webu registrace.mzcr.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné zavolat na linku 1221, kde s vámi operátor potřebné informace vyplní. Seniorům mohou s registrací nejen jejich příbuzní, ale i pratele, sousedi. Při vstupu do formuláře zadáte telefonní číslo, na které přijde kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování do počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Systém vypíše volné termíny, na které je možné se registrovat. Volné termíny však nemusí být hned, vše závisí na dodávkách vakcín. Pokud nebude volný termín, registrace zůstane v databázi. Až se termín uvolní, dá systém vědět přes SMS zprávu. V SMS, kterou registrovaný obdrží, přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou budete moci termín pro obě dávky. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce. Lékař s vámi na místě vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu. Po aplikaci dávky byste měli v místě očkování 30 minut počkat, aby v případě nežádoucích účinků vám mohli zdravotníci pomoci.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 20.01

Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %. Firma nabízí: -návrh, výrobu a montáž nových pomníků...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky