Obec Račice-Pístovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Antonín Pavel Braida

Podle rodinných análů první z majitelů račického panství Julián, svobodný pán Braida z Ronsecco et Cornigliano, měl čtyři děti. Tři syny a dceru Angeliku, která se provdala za jednoho z hrabat Magnis. Po otcově smrti se ujal panství nejstarší z bratrů Karel Antonín. Jeho jediný syn však záhy zemřel a Antonín, který chtěl zachovat panství rodině, přijal za vlastního syna svého vídeňského bratrance Antonína Pavla Braidu, kterému byly v době adopce tři roky. Poskytl mu velmi dobré vzdělání, avšak v sedmnácti letech chlapec z neznámých příčin z Račic uprchl. Dal se k vojákům a devět roků o sobě nepodal žádných zpráv. Jako desátník přišel jednou verbovat do Olomouce nováčky pro svůj pluk. Zde ho objevil bratr račického pána, světící olomoucký biskup František Julián Braida, který se za nezdárného synovce přimluvil a dopomohl mu k získání důstojnické hodnosti. Jako poručík byl poté mladý Braida poslán do Uher. Avšak ani zde se nezapřela jeho romanticky dobrodužná povaha. V jednom souboji zabil svého nadřízeného, a proto musel z vojenské služby odejít. Vrátil se do Olomouce. Starý biskup však již byl mrtev a jeho adoptivní otec se po této události od hocha úplně odvrátil. Antonín Pavel se tak znovu ocitl v bídě a chudobě.

Do dalšího vývoje událostí však náhle zasáhla smrt račického pána. Na jedné ze svých inspekčních cest do Slezska, kde měl další dvě panství, totiž roku 1773 těžce onemocněl a brzy nato zemřel. Račice však odkázal i přes výhrady, které Antonínu Pavlovi měl, svému nezdárnému adoptovnímu synovi. Mezitím se však majetku ujali Antonínovi nejbližší příbuzní hrabat Magnis, kteří připravili lstí nic netušícího mladíka o jeho dědictví. Když mladý Braida zjistil, jak byl oklamán, pustil se s hrabaty do vleklého sporu, který trval šest let. Nakonec při vyhrál. Račice získal zpět a velkostatek poté úspěšně spravoval téměř 53 let.

Antonín Pavel hrabě Braida byl dvakráte ženat. Jeho první manželkou byla Anna z Gritznerů, se kterou měl 6 dětí, z nich dvě záhy zemřely. Samotná Anna také dlouho nežila. Zemřela krátce po překotném seskoku z vozu následkem zlomeniny na noze. Po její smrti se hrabě Braida oženil roku 1749 s Kateřinou z Ostešova, která mu porodila dalších 7 dětí, z nichž však pouze tři dcery se dožily poměrně vysokého věku.

Antonín Pavel hrabě z Braidů skonal po šestinedělní těžké nemoci v noci 20.ledna 1794 po zaopatření svátostí umírajících v Drnovicích. Svým dědicům zanechal rozsáhlý majetek, kterého se ujal jeho nejstarší syn z prvního manželství Karel Antonín. V době smrti byl Antonín Pavel 90 roků stár. V jeho osobě odešel račickým poddaným pán velmi zbožný, dobročinný k chudým a cítící s trpícími.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
SDH Pístovice uskuteční v sobotu 3.10.2020 od 8:30 hodin sběr železného šrotu v Pístovicích. Prosí občany, aby nachystali kovový odpad před své domy. Elektroodpad nevybírají.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 25.09

SDH Pístovice uskuteční v sobotu 3.10.2020 od 8:30 hodin sběr železného šrotu v Pístovicích. Prosí občany, aby nachystali kovový odpad před své domy. Elektroodpad nevybírají.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky