Obsah stránky

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem

na ohlašovně OÚ Račice-Pístovice, Račice čp. 72

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Račice-Pístovice, Račice čp. 72, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s.p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi právními důsledky.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemnosti zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Račice-Pístovice, Račice čp. 72, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Račice-Pístovice, Račice čp. 72, 683 05, ohlašovna OÚ,

o uložení zásilky.

  1.Zásilka je pro adresáta uložena na České poště - Partner, s. p. Račice čp. 74 (obchod u autobusové zastávky), kontaktní telefon (+420) 517 353 089.       Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech 

  • pondělí               8:00 – 12:00   13:00 - 15:30
  • úterý                   8:00 - 12:00    13:00 - 15:30
  • středa                 8:00 - 12:00    14:00 - 17:00
  • čtvrtek                8:00 - 12:00     13:00 - 15:30
  • pátek                  8:00 - 15:30     13:00 - 15:30

Přestávka: (Po, Út, Čt, Pá)12:00 – 13:00    (St)12:00 – 14:00

  1. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  2. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

 

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Račice-Pístovice, Račice čp. 72,

má možnost:

      správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,

      zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

      zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba)

      zřídit si u České pošty, s.p. P.O.BOX (placená služba),

      požádat o změnu ukládací pošty – v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

 

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Račice-Pístovice, Račice čp. 72, 683 05

o uložení doporučených zásilek

Příjmení a jméno         rok                 datum         poslední den        Pošta

adresáta                  narození            uložení       k vyzvednutí        Račice 74

____________________________________________________________________

Hnátek Robert                                       12.3.2021       25.3.2021      Račice 74

Novotný Roman                                     4.3.2021         15.3.2021     Račice 74

Novotný Roman                                     2.3.2021         15.3.2021     Račice 74

Kučera Zdeněk                                      2.3.2021          15.3.2021     Račice 74

Horáková Radka                                  18.2.2021         1.3.2021        Račice 74

Benda Dalibor                                      18.02.2021       1.3.2021         Račice 74

Novotný Roman                                   12.2.2021       25.2.2021         Račice 74

Horáček Libor                                      12.2.2021        25.2.2021        Račice 74

Horáček Libor                                      15.1.2021        28.1.2021       Račice 74

Vrána David                                         17.12.2020      28.12.2020    Račice 74

Novotný Roman                                    6.11.2020       19.11.2020    Račice 74

Horák Libor                                           16.10.2010     29.10.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                          14.10.2020     26.10.2020    Račice 74

Mišáková Jaroslava                              8.10.2020       19.10.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                           8.10.2020       19.10.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                            24.9.2020        5.10.2020    Račice 74

Zouhar Petr                                            24.9.2020        9.10.2020    Račice 74

Zouhar Petr                                            18.9.2020        5.10.2020    Račice 74

Horáček Libor                                        16.9.2020        29.9.2020    Račice 74

Šnobl Kamil                                           14.9.2020        24.9.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                           10.9.2020        21.9.2020    Račice 74

Benda Ladislav                                      4.9.2020          14.9.2020    Račice 74

Mišáková Jaroslava                               2.9.2020           14.9.2020    Račice 74

Valníčková Naděžda                              5.8.2020           17.8.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                           21.8.2020          31.8.2020    Račice 74

Zouhar Petr                                            30.7.2020        10.8.2020     Račice 74

Navrátil Jan                                            30.7.2020        10.8.2020     Račice 74

Kasáková Martina                                  28.7.2020         7.8.2020      Račice 74

Kasáková Martina                                  24.7.020           3.8.2020      Račice 74

Navrátil Jan                                           3.7.2020           13.7.2020     Račice 74

Zouhar Petr                                            1.7.2020          13.7.2020     Račice 74

Navrátil Jan                                            19.6.2020        29.6.2020     Račice 74

Mišáková Jaroslava                                3.6.2020          15.6.2020    Račice 74

Hnátek Robert                                         3.6.2020         15.6.2020    Račice 74

Horáková Radka                                     1.6.2020          11.6.2020   Račice 74

Navrátil jan                                             28.5.2020         8.6.2020     Račice 74

Navrátil Jan                                            1.6.2020         11.6.2020    Račice 74

Valníčková Naděžda                              1.6.2020         11.6.2020    Račice 74

Horáček Libor                                       28.5.2020         8.6.2020     Račice 74

Sajbl Petr                                              20.5.2020        1.6.2020      Račice 74

Hnátek Robert                                       14.5.2020       25.5.2020    Račice 74

Hnátek Robert                                       28.4.2020       11.5.2020    Račice 74

Zouhar Petr                                           24.4.2020        4.5.2020     Račice 74

Hnátek Robert                                        22.4.2020      22.5.2020    Račice 74

Sajbl Petr                                               22.4.2020       22.5.2020    Račice 74

Mišáková Jaroslava                               20.4.2020       30.4.2020    Račice 74

Vejmola Filip                                          20.4.2020       20.5.2020    Račice 74

Zouhar Petr                                            16.4. 2020      27.4.2020    Račice 74

Valníčková Andrea                                 31.3.2020       14.4.2020    Račice 74

Hnátek Robert                                         27.3.2020        6.4.2020    Račice 74

Zouhar Libor                                            13.3.2020      30.3.2020   Račice 74

Mišáková Jaroslava                                 13.3.2020      23.3.2020   Račice 74

Zouhar Petr                                             11.3.2020       23.3.2020   Račice 74

Horáček Libor                                           5.3.2020       16.3.2020    Račice 74

Navrátil Jan                                              3.3.2020       13.3.2020     Račice 74

Horáček Libor                                           26.2.2020      9.3.2020      Račice 74

Horáková Radka                                       20.2.2020      2.3.2020      Račice 74

Matějíčková Ludmila                                 18.2.2020     28.2.2020     Račice 74

Navrátil Jan                                              18.2.2020      28.2.2020     Račice 74

Mišáková Jaroslava                                  6.2.2020       17.2.2020     Račice 74

Hnátek Robert                                         29.1.2020      10.2.2020      Račice 74

Mišáková Jaroslava                                 12.2.2020      21.2.2020      Račice 74

Benda Ladislav                                        23.1.2020        3.2.2020      Račice 74

Mišáková Jaroslava                                 20.1.2020       30.1.2020     Račice 74

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.